RSS

CHỨC NĂNG


CHỨC NĂNG CHƯƠNG TRÌNH

Quản lý Hệ thống

–          Thiết lập tham số công ty

–          Thiết lập các tham số cho chương trình

–          Thiết lập các tham số cho các danh mục đối tượng, chứng từ

–          Quản lý bảo mật (người dùng, phân quyền…)

Quản lý Danh mục

–          Nhóm hàng hóa

–          Hàng hóa, sản phẩm, vật tư, dịch vụ

–          Kho hàng, cửa hàng

–          Khách hàng

–          Nhà cung cấp

–          Nhà sản xuất

–          Nhân viên

–          Danh mục khác (ngân hàng, tiền tệ, tỷ giá, tài khoản, khoản mục thu chi,…)

Quản lý Nhập hàng

–          Đơn đặt mua hàng

–          Nhập hàng

–          Khách hàng trả lại

Quản lý Xuất hàng

          Báo giá

          Đơn đặt bán hàng

          Xuất bán (Bán buôn)

          Bán lẻ Siêu thị

          Trả lại nhà cung cấp

Quản lý Kho hàng

          Nhập số dư tồn kho đầu kỳ

          Thiết lập chính sách giá đặc biệt

          Điều chuyển kho

          Kiểm kê kho

          Kết chuyển số dư tồn kho

          In tem mã vạch, tem kệ hàng

Quản lý Công nợ

          Nhập số dư công nợ đầu kỳ (TK 131,331)

          Thanh toán với khách hàng

          Thanh toán với nhà cung cấp

          Kết chuyển số dư công nợ

          Tổng hợp, chi tiết công nợ

Quản lý Thu chi

     Nhập dư tiền mặt, tiền gửi (TK 111,112)

     Thu tiền

     Chi tiền

     Sổ quỹ

Thông tin quản trị (Dashboard)

Thông tin quản trị mang tính tức thời về doanh thu, lãi lỗ, công nợ, hàng tồn kho, v.v…

          Thông tin tức thời về doanh số, lãi gộp theo thời gian

          Thông tin tức thời về hàng tồn kho

Quản lý Báo cáo

     Báo cáo Kho hàng

          Nhập hàng

o   Nhật ký mua hàng

o   Nhật ký trả lại nhà cung cấp

o   Bảng kê hàng mua hàng

o   Bảng kê hàng trả lại nhà cung cấp

          Xuất hàng

o   Nhật ký bán hàng

o   Nhật ký khách hàng trả lại

o   Nhật ký bán lẻ siêu thị

o   Bảng kê hàng bán

o   Bảng kê hàng khách trả lại

o   Bảng kê hàng bán lẻ siêu thị

          Chuyển kho

o   Nhật ký chuyển kho

o   Bảng kê hàng chuyển kho

          Tồn kho

o   Tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn (theo số lượng)

o   Tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn (theo số lượng và giá trị)

o   Thẻ kho

     Báo cáo Thu chi

          Thu tiền

o   Nhật ký thu tiền bán hàng

o   Nhật ký thu tiền nhà cung cấp trả lại

o   Nhật ký thu tiền khác

          Chi tiền

o   Nhật ký chi tiền mua hàng

o   Nhật ký chi tiền khách hàng trả lại

o   Nhật ký chi tiền khác

     Báo cáo Công nợ

          Tổng hợp công nợ phải thu/phải trả

          Chi tiết công nợ theo từng đối tượng (nhà cung cấp, khách hàng)

     Báo cáo Quản trị (Bổ sung theo nhu cầu quản trị)

          Báo cáo phân tích doanh số bán hàng (bán buôn, bán lẻ)

          Bảng tính lãi xuất hàng hóa (bán buôn, bán lẻ – theo thời gian)

          Báo cáo những mặt hàng bán chạy/bán kém (theo thời gian)

          Báo cáo “top n” doanh số theo khách hàng (theo thời gian)

          Báo cáo “top n” tổng giá trị mua hàng theo nhà cung cấp (theo thời gian)

          Báo cáo “top n” doanh số theo nhân viên (theo thời gian)

          Thống kê doanh thu của từng khách hàng theo từng tháng

          Thống kê doanh thu của từng nhân viên theo từng tháng

          Theo dõi diễn biến mua hàng của từng khách hàng

          Sổ tổng hợp tài khoản

          Sổ quỹ

          Các báo cáo quản trị khác…

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: