RSS

Category Archives: Tính năng mới

VNUNi® Sales & Inventory Control phiên bản mới v2.4.4


Ngày 22-Dec-2010, VNUNi phát hành VNUNi® Sales & Inventory Control phiên bản mới v2.4.4

Tính năng mới:
1/ Sửa: Cho phép trùng dòng hàng trong file text import dữ liệu từ phiếu chuyển kho (làm giống như phiếu điều chỉnh)
2/ Sửa: Bổ sung thêm 3 thông tin mở rộng trong file import dữ liệu từ chức năng nhập hàng bao gồm: Mã nhóm cấp 2, Giá bán lẻ và Mã thuế GTGT.
3/ Sửa: Cho phép lựa chọn giá xuất bán hoặc giá bán lẻ khi tính toán chính sách giá bán đối với hàng hóa bằng cách click lên loại giá muốn làm căn cứ để tính toán (thực hiện trên Danh mục hàng hóa\Chính sách giá bán).
4/ Sửa: Không áp dụng chính sách giá của hàng hóa đối khi khách hàng được giảm giá theo mã nhóm khách hàng ở chứng từ bán lẻ siêu thị.
5/ Sửa: Sửa giá bán khi thay đổi số lượng hàng bán theo chính sách giá áp dụng cho việc mua số lượng lớn (ở cả chứng từ bán lẻ và chứng từ xuất bán).
6/ Sửa: Tăng tốc hiển thị ở chức năng thẻ kho

Các bạn có thể download phiên bản mới theo hướng dẫn tại đây.

Ghi chú: 
– Đối với những khách hàng đang sử dụng phiên bản cũ trước phiên bản 2.4.0 thì hãy liên hệ với VNUNI để được hỗ trợ nâng cấp lên CSDL phiên bản mới.Nếu khách hàng đang sử dụng bản 2.4.0 thì có thể tự động nâng cấp mà không cần sự hỗ trợ.
– Đối với những đơn vị nào chưa sử dụng thực tế, mới chỉ đang sử dụng thử, dữ liệu đang dùng là không cần thiết thì có thể (b1) detach CSDL, (b2) xóa 2 files CSDL là vnuni_INV_Data.MDF và vnuni_INV_Data.LDF và (b3) cài lại phiên bản mới (khi cài đặt chọn cả phần cài đặt CSDL).
– Đối với những đơn vị cài đặt mới thực hiện cài đặt như bình thường, ko cần chạy nâng cấp CSDL.

Hãy gọi VNUNi để được hỗ trợ nâng cấp!

Thanks & Best Regards,

VNUNi Support Team


Advertisements